Provádíme zpracování Vašich osobních údajů z důvodů oprávněného zájmu.

1.    Totožnost a kontaktní údaje správce

 • Správcem Vašich osobních údajů je společnost Radek Banýr, se sídlem Ruská 786/64 Praha 10, 10100, IČO: 72019917 (dále jen „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Ruská 786/64 Praha 10, 10100, Česká republika, adresa elektronické pošty nakz@kvetyzivota.art, telefon +420 774889211
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.    Právní základ zpracování osobních údajů

 • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

3.    Rozsah a účel zpracování osobních údajů

 • Na základě Vašeho souhlasu správce zpracovává tyto údaje: jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo.
 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je oprávněný zájem správce k plnění požadavku subjektu na zaslání objednávky, odpověď na dotaz.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4.    Doba uložení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou pro zpracování Vaší objednávky a dle zákonných požadavků.

5.    Další příjemci osobních údajů

 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či služeb, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-mailů, softwaru pro zadávání výsledků a ukládání dat.
 • Správce nepředá Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.    Práva subjektu údajů

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření transakce, plnění dle smlouvy nebo vyřízení dotazu a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.