Autoři

Jsem Veronika Laué Klímová. Jsem spisovatelka, terapeutka, umělkyně života a provázím lidi na cestě k jejich skutečnému já, k lásce a svobodě v jejich vlastních tělech. Pro mě bylo v životě zásadní přijetí svého daru, který byl na začátku mnou vnímám spíš jako přítěž. Přijala jsem to, že dokážu vidět neviditelné, nacítit to, co je skryto. Pracuji s lidmi, vnímám vžité masky lidí a to, co je vedlo k tomu, že se rozhodli je vzít za své. Když se maska, nebo spíš vrstvy jednotlivých masek, nosí dlouho, postaví se na nich naše identita. Je pak těžké je vůbec jen vidět, natož si je chtít dobrovolně sundat. S nimi však přicházíte o ten nejkrásnější dar, o dar života. Život není jen časový sled, ale je o prožívání událostí, které se dějí. A čím více jste sami sebou, autentičtí, čím více svých masek odložíte, tím více žijete. Změní se úplně způsob, s jakým k sobě přistupujete, a způsob s jakým přistupujete k ostatním. 

Osobní stránky autorky – Ženský dotek

Osobní blog Veroniky – Doteklomi

Veronika Laué

Tomáš Zuzka se narodil v Jičíně na Nový rok 1976. Od dětství miluje snít, žasnout, objevovat, poslouchat, psát a žít příběhy. Během mládí i dospívání psal a sbíral zkušenosti, odvahu a síly na to publikovat. Část své ranné tvorby publikoval na literárním serveru TOTEM pod pseudonymem Dracek. Krize středních let, manželská krize, jeho nevěra, rozpad rodiny, to vše se stalo zdroji pro jeho tvorbu. V roce 2019 se poprvé setkal se seberozojovými tématy a začal se jimi zabývat. V roce 2021 vydal v Nakladatelství květy života svoji prvotinu s názvem MÝCH19. V současnosti žije Tomáš Zuzka tam, kde právě je.

Knihu MÝCH19 a další Tomášovy texty najdete na jeho fb profilu Tomáš Zuzka

Tomáš Zuzka