Nástěnný indiánský kalendář 2024

Indiánské obrazy a příběh siouxského medicinmana.

350 

Prožijte rok 2024 s kalendářem indiánských ilustrací od Oglé Yámni Lukáše Junka. Svými obrazy doprovází Oglé vyprávění lakotského svatého muže, medicinmana Chromého jelena. Můžete se těšit na nové i již známé Oglého ilustrace a na úryvky z textu právě vycházející knihy Chromý jelen. V kalendáři také naleznete znázornění fází měsíce. 

Ale sílu v sobě mají všechna zvířata, protože v nich přebývá Velký Duch, dokonce i v malinkém mravenci, v motýlovi, ve stromu, v květině, ve skále. Moderní způsob života bílého muže nás od této síly vzdaluje, rozřeďuje ji. Aby člověk mohl jít do přírody, pociťoval její moc a sílu, nechal ji, aby mu pomáhala, na to potřebuje čas a trpělivost. Čas přemýšlet, všechno to pochopit. Vy máte tak málo času na rozjímání – jste jen samý spěch a kvalt. Všechno to lopotění, poletování a shánění ti zkracuje život. Naši staří říkají, že indiáni dříve neměli žádné potíže se srdcem. Neznali ani tuhle rakovinu. Nemoci, které měli, uměli léčit. Ale v letech 1890 až 1920 se většina medicín, zvířecích vaků, dýmek, většina prastarých posvátných věcí, které jsme po staletí opatrovali, ztratila nebo je zničil Úřad pro indiánské záležitosti a federální policie. Obcházeli naše domy, bořili potní chýše, lámali dýmky, ničili medicínové vaky, házeli je do ohně, pálili je, úplně vyhladili moudrost mnoha generací. Ale i když indiánovi všechno vezmeš, má pořád ještě ústa, aby se modlil a zpíval dávné písně.