CHROMÝ JELEN, John Fire Lame Deer, Richard Erdoes

Vyprávění siouxského medicinmana.

484 

Slavná kniha, která vznikla v první polovině sedmdesátých let jako zápis vyprávění siouxského medicinmana Chromého jelena v aktualizovanému překladu Josefa Porsche a doplněná o ilustrace českého malíře Oglé Yámni Lukáše Junka právě vychází v druhém českém vydání. 

Stále aktuální a inspirativní vyprávění siouxského medicinmana a jeho rozhovory s přítelem Richardem (Richardem Erdoesem, novinářem a spoluautorem knihy) je plná přirozené moudrosti a lidskosti, což znamená, že se čtenář místy při čtení zasměje, žasne, dozví se zajímavé věci o indiánských obřadech a rituálech, a také zažije okamžiky vděčnosti, lítosti i hněvu. Spoluautor knihy, novinář a medicinmanův přítel Richard Erdoes naslouchá a pečlivě zaznamenává vyprávění Chromého jelena o jeho pestrém a bouřlivém životě ve světě bílých, i o tradičních rituálech, pohledu na život a na svět lakotských indiánů. A je to vyprávění opravdu bohaté – Chromý jelen pracoval jako člen kmenové policie v indiánské rezervaci, kradl auta, pašoval alkohol, živil se malováním reklam, strávil přes rok ve vězení a vylodil se jako americký voják v Normandii. Zároveň se stal i bytostí neobyčejného duchovního založení a poutavě a srozumitelně seznamuje čtenáře s tradičním způsobem života indiánů, s jejich hodnotami,  životní symbolikou a současně tento způsob inspirativně konfrontuje s hodnotami naší současné civilizace. 

Kniha je doplněna unikátními dokumentárními fotografiemi, seznamy doporučené literatury, originálním poselstvím Chromého jelena a také stručným návodem na výslovností lakotských výrazů. 

My Siouxové trávíme spoustu času přemýšlením o každodenních věcech, které se nám v hlavě spojují s těmi duchovními. Ve světě kolem nás vidíme mnoho symbolů, co nás učí smyslu života. Máme rčení, že bílý muž vidí tak málo, že nutně musí koukat jen jedním okem. Vidíme tolik věcí, kterých si vy bílí už ani nevšimnete. Mohli byste si jich všimnout, kdybyste chtěli, ale máte obvykle příliš práce. My indiáni žijeme ve světě symbolů a obrazů, kde duchovní a všední tvoří jednotu. Pro vás jsou symboly jen vyslovená nebo napsaná slova. Pro nás jsou součástí přírody, části nás samých – země, slunce, vítr, déšť, kameny, stromy, zvířata, dokonce i drobný hmyz jako mravenci nebo kobylky. Snažíme se jim porozumět nikoli hlavou, ale srdcem, a stačí jeden nepatrný náznak a chápeme jejich význam. Co vám připadá jako všední, jeví se nám jako pozoruhodné svou symbolikou. Je to zajímavé, že my slovo symbolika dokonce ani ve své řeči nemáme, a přece v ní vězíme až po uši. Vy to slovo máte, ale to je taky všechno.

John Fire Lame Deer

(v lakotštině Tȟáȟča Hušté)

1903–1976

Lakotský svatý muž a léčitel, jehož vyprávění zaznamenává kniha Lame Deer, Seeker of Visions. V dětství prošel internátní školou určenou k převýchově indiánských dětí a později se

věnoval mnoha povoláním. Díky svým zkušenostem, duchovní síle a moudrosti se stal významnou postavou při obnově a předávání lakotských tradic a v boji za práva domorodých Američanů. Jeho rodina pokračuje v této tradici i nadále.

 

Richard Erdoes

1912–2008

Americký umělec, fotograf, ilustrátor a autor původem z Německa. V roce 1967 jej novinářská práce zavedla do indiánské rezervace Pine Ridge, kde začala jeho fascinace indiánskou kulturou a pohoršení nad podmínkami, v nichž původní obyvatelé Ameriky žijí. Životní setkání s Chromým jelenem jej vedlo nejen k vydání mnoha knih, ale také k aktivnímu zapojení do hnutí za práva indiánů. Kniha Lame Deer, Seeker of Visions vyšla poprvé v roce 1972.

Lukáš Junek – Oglé Yamní

 

*1982, Praha

 

Mezi lety 2003 – 2010 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Karla Strettiho. Věnuje se malbě, kresbě, ilustraci a zhotovování trojrozměrných artefaktů. Jeho tvorba odráží
celoživotní zájem a vztah ke kultuře severoamerických prérijních indiánů. Konfrontací získaných informací s vlastním životním postojem a vnímáním přírody si vytváří a doplňuje
vlastní ,,indiánský“ svět, který ztvárňuje ve svých dílech. Artefakty tvoří za použití původních materiálů a technik, přičemž cílem není zhotovovat kopie, ale předměty odrážející jeho vlastní invenci a výtvarné cítění. Současně však klade důraz na zachování specifických znaků a charakteru prérijních kultur první poloviny 19. století.
Lukášovy obrazy jsou symbolické, a právě symbolika odhaluje jejich hlubší významy. Jsou inspirovány především lakotskou mytologií, legendami nebo reálnými příběhy z minulosti.
V portrétech zachycuje krásu indiánských tváří a hloubku jejich pohledů, vyzařujících opravdovost života v drsných podmínkách čisté a divoké přírody.
V minulých letech vystavoval v Praze, Strakonicích, Mariánských lázních. V roce 2014 uspořádal první samostatnou výstavu v Kutné Hoře, v roce 2015 v Domažlicích.
Mezi roky 2009 až 2012 ilustroval pro nakladatelství Volvox Globator knihy: Cesty do posvátné hory – šajenské mýty a jiné příběhy, Roman Tadič, 2010, Mýty a legendy Yakiů, Ruth Wagner Giddingsová, 2011, Legendy a historky amerického západu, Richard Erdoes, 2012.
Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v České republice, Slovensku, Německu, Anglii, Spojených Státech a Kanadě.
„Z knihy Chromý Jelen vypráví slyším stále intenzivněji poselství o absurditě našeho bělošského, od přírody odpojeného, vnímání nás samých i světa kolem nás. Kniha mě směřuje k intenzivnímu pochopení mého místa v celku a tím i k citlivějšímu chování k mému okolí – zbytečně věci nepřetvářet a nenutit všemu okolo svou vůli. Bez t.to knihy bych určitě
nebyl tím, kým jsem dnes.“

Josef Porsch – Ablakéla

*1976, Praha

Průvodce osobním a duchovním rozvojem, terapeut, mentor, kouč, učitel, woodcrafter, tatínek, manžel, a především zvídavý člověk. Jako svůj dar vnímá schopnost otevírat prostor. Josef vytváří, vede a spolupodílí se na rozvojových projektech pro mladé lidi a věnuje se například tématu odpovědnosti mladých lidí za svět. Je autorem knihy Týpí jako domov.

„Kniha Lame Deer, Seeker of Visions mě provázela během hledání v dospívání – setkání  s ní byl osudový okamžik, který mi změnil život.“