Autoři

VERONIKA KLÍMOVÁ

Jsem Veronika Laué Klímová. Jsem spisovatelka, terapeutka, umělkyně života a provázím lidi na cestě k jejich skutečnému já, k lásce a svobodě v jejich vlastních tělech. Pro mě bylo v životě zásadní přijetí svého daru, který byl na začátku mnou vnímám spíš jako přítěž. Přijala jsem to, že dokážu vidět neviditelné, nacítit to, co je skryto. Pracuji s lidmi, vnímám vžité masky lidí a to, co je vedlo k tomu, že se rozhodli je vzít za své. Když se maska, nebo spíš vrstvy jednotlivých masek, nosí dlouho, postaví se na nich naše identita. Je pak těžké je vůbec jen vidět, natož si je chtít dobrovolně sundat. S nimi však přicházíte o ten nejkrásnější dar, o dar života. Život není jen časový sled, ale je o prožívání událostí, které se dějí. A čím více jste sami sebou, autentičtí, čím více svých masek odložíte, tím více žijete. Změní se úplně způsob, s jakým k sobě přistupujete, a způsob s jakým přistupujete k ostatním. 

Osobní stránky autorky Ženský dotek

Osobní blog Veroniky Doteklomi

TOMÁŠ ZUZKA

Jsem druhé dítě, první syn, jsem prostředníkem, tím, kdo spojuje, objevuje a překvapuje. Vydal jsem knihu Mých19 jako součást své cesty. Jsem sám sebou. Žiji své sny. Jsem s těmi, které miluji, se svými přáteli, s lidmi, s člověkem. Jsem žasnoucí šťastlivec. Ve svých knihách, tady a teď.

Knihu MÝCH19 a další Tomášovy texty najdete na jeho fb profilu Tomáš Zuzka