Požehnané vánoce a Šťastný rok 2024 – nacházejme cesty k sobě

v krajinách světů,

v labyrintech životů, 

v setkáních, 

v příbězích, 

na stránkách knih i mezi řádky, 

na loukách rozkvetlých,

v lesích, v letu ptáků, 

v šumu moří, řek i potoků,

v nočních temnotách i za slunečných dní, 

v zimních mrazech, v žáru ohňů, 

v podobnostech, v rozdílech… 

nacházejme cesty k sobě,

s láskou.

Více příspěvků