Kalendář Indiánská stezka 2023

Oglé Yamní Junek

Objevujte indiánské inspirace při cestě rokem 2023.

40 

Ilustrace, které vznikly v průběhu roku 2022 při práci na druhém českém vydání knihy Chromý jelen nás přivedly k nápadu připravit tento kalendář. Autorem ilustrací je český malíř a indián Oglé Yamní Junek. Texty, které naleznete na stránkách kalendáře pocházejí z českého překladu knihy Chromý jelen od Josefa Porsche – Ablakély.

Kalendář Indiánská stezka 2023 je inspirován právě knihou Chromý jelen (Lame Deer, Seeker of Visions) a životními příběhy dvou mužů, které práce na této knize dala dohromady a stali se z nich přátelé. Těmi muži jsou lakotský medicinman John Fire Lame Deer a americký umělec, fotograf, ilustrátor s německými kořeny Richard Erdoes.

John Fire Lame Deer (v lakotštině Tȟáȟča Hušté) 1903–1976

Lakotský svatý muž a léčitel, jehož vyprávění zaznamenávákniha Lame Deer, Seeker of Visions. V dětství prošel internátní školou určenou k převýchově indiánských dětí a později sevěnoval mnoha povoláním. Díky svým zkušenostem, duchovní síle a moudrosti se stal významnou postavou při obnově a předávání lakotských tradic a v boji za práva domorodých Američanů. Jeho rodina pokračuje v této tradici i nadále.

Richard Erdoes 1912–2008

Americký umělec, fotograf, ilustrátor a autor původem z Německa. V roce 1967 jej novinářská práce zavedla do indiánské rezervace Pine Ridge, kde začala jeho fascinace indiánskou kulturou a pohoršení nad podmínkami, v nichž původní obyvatelé Ameriky žijí. Životní setkání s Chromým jelenem jej vedlo nejen k vydání mnoha knih, ale také k aktivnímu zapojení do hnutí za práva indiánů. Kniha Lame Deer, Seeker of Visions vyšla poprvé v roce 1972.

Nechte se inspirovat v roce 2023 kulturou původních obyvatel amerických prérií...

Kalendář Indiánská stezka 2023

Obrazy kalendáře Indiánské stezky, které budou provázet naše kroky rokem 2023, vznikly k příležitosti připravovaného druhého vydání knihy Chromý Jelen vypráví, které připravujeme v Nakladatelství květy života. Texty, které u dvanácti vybraných ilustrací naleznete, pocházejí z příslušných kapitol knihy, která v Čechách poprvé vyšla v nakladatelství Paseka v roce 2004. Knihu z anglického originálu Lame Deer Seeker of Visions přeložil do češtiny Josef Porsch.

Tak, jak půjdeme rokem 2023, máme možnost skrze obrazy i texty pohlédnout očima původních obyvatel amerických prérií na svět kolem nás, na naše hodnoty, na naše vztahy, a především sami na sebe. Kulturně značně odlišný pohled můžeme vnímat mnoha způsoby, jako exotické zpestření našich moderních, uspěchaných a do jisté míry rutinních, šedých dní anebo jako zdroj inspirace pro vstřebání toho, co nás obklopuje, pro rozhodování o tom, co a jak spotřebováváme a vytváříme, jak se chováme a jak a co si uvědomujeme.

Přeji nám všem, aby nám indiánské inspirace ukazovaly cestu k přijetí naší role, našeho poslání v našem skutečném světě. Přeji si, aby nás vedly k poznání, že možnost měnit sebe a svět okolo nás máme my sami ve svých rukách, a to v každém okamžiku, vždy a všude, tady a teď.

A pokud slyšíte, jak k vám obrazy a texty mluví, pokud se vám líbí, pokud ve vás vzbudily zájem, objednejte si knihu Chromý Jelen vypráví přímo na stránkách našeho nakladatelství www.kvetyzivota.art. Siouxský medicinmanThˇáhˇča Hušté (Chromý Jelenec – to je přesný překlad jeho jménaz lakotštiny) vypráví moudře, bláznivě, vesele i smutně, právě tak, jak žil a právě tak, jak se tyto dva světy setkávaly a stále setkávají.

Bratři a sestry, jménem tvůrců kalendáře Indiánské stezky i týmu Nakladatelství květy života vám přeji úspěšnou cestu rokem 2023.

MITAKUYE OYASIN

Radek Banýr

nakladatel

radek@kvetyzivota.art

Autorem ilustrací je Lukáš Junek – Oglé Yamní *1982, Praha

Lukáš mezi lety 2003 – 2010 vystudoval Akademii výtvarných uměnív Praze u prof. Karla Strettiho. Věnuje se malbě, kresbě, ilustraci a zhotovování trojrozměrných artefaktů. Jeho tvorba odráží celoživotní zájem a vztah ke kultuře severoamerických prérijních indiánů. Konfrontací získaných informací s vlastním životním postojem a vnímáním přírody si vytváří a doplňuje vlastní ,,indiánský“ svět, který ztvárňuje ve svých dílech. Artefakty tvoří za použití původních materiálů a technik, přičemž cílem není zhotovovat kopie, ale předměty odrážející jeho vlastní invenci a výtvarné cítění. Současně však klade důraz na zachování specifických znaků a charakteru prérijních kultur první poloviny 19. století.

Lukášovy obrazy jsou symbolické, a právě symbolika odhaluje jejich hlubší významy. Jsou inspirovány především lakotskou mytologií, legendami nebo reálnými příběhy z minulosti.

V portrétech zachycuje krásu indiánských tváří a hloubku jejich pohledů, vyzařujících opravdovost života v drsných podmínkách čisté a divoké přírody.

V minulých letech vystavoval v Praze, Strakonicích, Mariánských lázních. V roce 2014 uspořádal první samostatnou výstavu v Kutné Hoře, v roce 2015 v Domažlicích.

Mezi roky 2009 až 2012 ilustroval pro nakladatelství Volvox Globator knihy: Cesty do posvátné hory – šajenské mýty a jiné příběhy, Roman Tadič, 2010, Mýty a legendy Yakiů, Ruth Wagner Giddingsová, 2011, Legendy a historky amerického západu, Richard Erdoes, 2012.

Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v České republice, Slovensku, Německu, Anglii, Spojených Státech a Kanadě.

„Z knihy Chromý Jelen vypráví slyším stále intenzivněji poselství o absurditě našeho bělošského, od přírody odpojeného, vnímání nás samých i světa kolem nás. Kniha mě směřuje k intenzivnímu pochopení mého místa v celku a tím i k citlivějšímu chování k mému okolí - zbytečně věci nepřetvářet a nenutit všemu okolo svou vůli. Bez této knihy bych určitě nebyl tím, kým jsem dnes.“

Josef Porsch – Ablakéla *1976, Praha

Průvodce osobním a duchovním rozvojem, terapeut, mentor, kouč, učitel, woodcrafter, tatínek, manžel, a především zvídavý člověk. Jako svůj dar vnímá schopnost otevírat prostor. Josef vytváří, vede a spolupodílí se na rozvojových projektech promladé lidi a věnuje se například tématu odpovědnosti mladých lidí za svět. Je autorem knihy Týpí jako domov.

Kniha Lame Deer, Seeker of Visions mě provázela během hledání v dospívání – setkání s ní byl osudový okamžik, který mi změnil život.“

Kalendář Indiánská stezka 2023

Autor: Junek, Oglé Yamní

Nakladatel: Květy života

Ilustrace: Junek, Oglé Yamní

Rozměry: 32,5 × 59,4 cm

EAN: 0735745093344

Popis: nástěnný kalendář, kroužková vazba, 15 stran, česky

Objednávky na: nakz@kvetyzivota.art

Další produkty